Tagasi

PRIVAATSUSTEADE

Kanal 2 CASTING

Duo Media Networks OÜ, registrikood 16077430, aadress Tartu mnt 80, Tallinn 10112 (edaspidi „me“ või „meie“), otsib andekaid ja tublisid inimesi, kes sooviksid panna ennast televisioonis proovile. Veel avastamata tähtede paremaks leidmiseks oleme loonud portaali https://casting.kanal2.ee (edaspidi Portaal), mille vahendusel on Sul võimalik Meile endast teada anda, täites isikuandmete ankeedi.

Meile on Sinu isikuandmete turvalisus tähtis ning seetõttu peame vajalikuks teavitada sind kõikidest Sinu isikuandmetega tehtavatest toimingutest.

Me töötleme isikuandmeid vastavalt Postimees Grupi ja Duo Media Networksi kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: https://www.postimees.ee/tingimused/) ja käesolevas privaatsusteates sätestatud lisatingimustele.

Meil on õigus aeg ajalt ühepoolselt täiendada ja/või muuta käesolevat privaatsusteadet, mille puhul teavitame Sind.

EM töötleb üksnes Sinu poolt meile vabatahtlikult avaldatud isikuandmeid. Palume arvestada, et kui Sa otsustad jätta ankeedi edastamiseks kohustuslikud isikuandmed esitamata, siis ei ole meil võimalik Sinuga ühendust võtta.

Teletööga seotud pakkumiste tegemiseks kogume Sinult järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht (maakond, linn/asula, küla), telefoninumber, e-posti aadress, kool/töökoht, eriala/amet, keeleoskus, Sind kujutavad fotod/videod, andmed Sinu oskuste, sh varasema näitlemiskogemuse kohta ning andmed Sinu välimuse kohta, nagu Sinu sugu, silmade värv, juuste värv, pikkus, kaal, kinga ja riide suurus. Juhul, kui Sa oled avaldanud meile oma blogi, Youtube või Vimeo konto, siis kogume andmeid ka nimetatud kontode kohta.

Lisaks eeltoodule võime koguda Sinu kohta ka muid siin nimetamata isikuandmeid, sh eriliigilisi isikuandmeid, mida Sa oled otsustanud Meile vabatahtlikult edastada. Meie poolt Sinu kohta kogutavad isikuandmed koos nimetatud kui „Isikuandmed“.

Me töötleme ja kogume Isikuandmeid (sh eriliigilisi isikuandmeid) Sinu nõusoleku alusel ning kasutame Isikuandmeid üksnes selleks, et teha sulle huvitavaid pakkumisi teleprojektides osalemiseks. Sul on õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Me ei edasta Sinu poolt avaldatud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel riigiasutustele nende seadusjärgsete ülesannete täitmiseks.

Säilitame Sinu poolt avaldatud Isikuandmeid seni, kuni Sa ei ole edastanud avaldust andmete kustutamiseks. Andmete kustutamiseks tuleb kasutajanime ja parooliga oma personaalsele profiililehele sisse logida.